Szégyellem a parazitáimat egy nőben


A nagyon szép nőket... KERÜLD! – Férfiaknak #14

Invokáció Valamikor váltig kísértett Szégyellem a parazitáimat egy nőben az érzés, amelynek puszta megfogalmazása — csak elgondolása is a hübrisszel határos. Szeretném hinni — sunyi szemlesütve s bűntudatosan, így sugdolództam magamban —, szeretném hinni, hogy valaha, valahol, valakinek egyszer még olyan gyönyörűség lesz olvasni engem, mint amilyen gyönyörűség nekem olvasni Szókratészt.

Úgy éreztem, mindent elírt előlem — előlünk. Úgy éreztem: kicselezte a divatokat. A rendszeralkotás divatja idején rendszerének kristálytani teljességével — a divat letűntével rendszertelenségének ragyogásával hódított. S nemcsak ezzel lett mindenkor divatképes és időszerű, hanem megszólalásának igézetével is.

Regisztráció

Hogy olyan rejtélyeskedő. Hagyja beszélni a másikat. De nem, mert titkolódzó avagy hallgatási fogadalma köti, s azzal küszködik; nem, mert mutatványos módjára azzal csigázza kíváncsiságunkat, sem nem mert mivel sarlatán-fejedelmet játszik, aki arra vár, hogy királyi ajándék, trónról lesugárzó kegy, udvaroncok haddal-hízelgése szóra bírja.

Árpád kecskeméti ingatlanában. Az AVH polgári titkosszolgálat és a KBH Katonai Biztonsági Hivatal telefonhívásainkra közölte, hogy a továbbiakban sem hajlandók Szégyellem a parazitáimat egy nőben elkövetett, folyamatban lévő vagy elkövetés előtt álló emberölésről, apartheid és egyéb sorozatgyilkosságról, belföldi vagy külföldi robbantásos cselekményről, terrorcselekményről, repülőrobbantásról, belföldi és nemzetközi szervkereskedelemről, pszichiátriai bűnszervezeti bűnözésről stb. Orbán Viktor a legutóbbi, szeptember i, és többek között a romák elleni állami sorozatgyilkosság bizonyítékainak eltüntetését célzó HÍRHÁTTÉR elleni házkutatás és teljes körű bizonyíték-elkobzás óta is legalább több száz feljelentést volt kénytelen kézhez venni az ő és társai által bűnszervezetben szervezett keresztyén- és tényfeltáró-üldözések, valamint a fent felsorolt életellenes szervezett bűntettek tárgyában. Mostani pánikreakciójukat az válthatta ki, hogy a Molnár F. Túl ezen a romák elleni sorozatgyilkosságok leleplezéséért folyamatosan üldözött és az elkövető politikai bűnszervezet részéről évek óta büntetőperekkel, elhurcolásokkal és életveszélyesen fenyegetett HÍRHÁTTÉR-Főszerkesztő egy a kecskeméti politikai maffia által kilakoltatás szélén álló roma család hívására filmfelvételek és tényfeltárás céljából egy stábbal látogatást és riportot szervezett.

Hanem mert neki nem sürgős. Megvárja, amíg a beszélők kiürülnek, és kinyílik a fülük.

paraziták gyermekkezelésben népi gyógyszerekkel a parazitákon keresztüli szeretet

Amíg van elegendő ráérő idejük, hogy neki ajándékozzák. Mi a titka? Fiatalon sohasem találtam volna ki; nem azért, mert szó se róla, tökéletesen megbabonázott, hanem mert a fiatalság megakadályozott benne.

1. Elgazdátlanodott világ

Később, előrehaladott korban fölsejlett-földerengett bennem, hogy mi volt a titka. Megérlelődött benne az, amit valaha úgy hívtak, hogy meggyőződés, és ma, erőtlen-esetlen modern szóval úgy, hogy vélemény.

A modern ephektikus — cinizmusában — bizonnyal szégyellné, hogy meggyőződése van. Hatékony gyógymódok a férgek fórum és befejezett véleménye, amelyről tudta, hogy az övé, nem másé; nem kölcsönkapta, hanem kiérlelődött benne, mígnem a meggyőződések kiteljesedett rendszere nem lett. Ezért nem volt neki soha olyan égetően sürgős, hogy akár közbevágjon, akárcsak hogy előhozakodjék vele.

Ezért várta végig oly birkatürelemmel a többiek gondolat-meandereit olyan utakon, amelyeket ő már rég maga mögött hagyott.

Az eredeti írás szokás szerint a RedPill fórumról való. Gyakran beszélünk arról, hogy a férfiak hogyan mennek végig a piros pirula lenyelésének különböző fázisain. Tudatlanságban kezdjük, talán egyfajta becsapott állapotban, egy olyan valóságba vetett hittel, aminek léteznie kellene, ami logikus lenne, de ami a valóságban nem igazán áll össze. Mivel a RedPill jellemzően férfiközösség, nem foglalkozunk olyan sokat azzal, hogy a nők hogyan élik meg ugyanezt.

Ezért alkalmazta a visszakérdezős — a heurisztikus-rávezető módszert. A maga megfogalmazását már ismerte: tőlük akarta hallani — új fényben, új megfogalmazásban.

Tudta, hogy elhangzik, nem hangzik el, elmondja, nem mondja: meggyőződésén ez mit sem változtat. Megengedhette magának a kiérlelt bölcsesség e fényűzését: váltig annak a kockázatával kacérkodott, hogy valahogyan mindez benne marad, és magával viszi Szégyellem a parazitáimat egy nőben sírba.

Holott nem szánta titoknak.

Intra muros

Csak épp beérte a puszta tudással. A meggyőződéssel, hogy az, amit tud, az ő belátása, a tulajdon esze szerint.

Szégyellem a parazitáimat egy nőben milyen gyorsan fejlődnek a paraziták

Amit köhög, az ő bolhaköhögése; aki súg, az ő démona. Azért soha le nem írt egy sort se. Rábízta a vak véletlenre; hogy hátha akad egy, tanítványai közt, valaki elég tagbaszakadt, elég Szélesvállú, hogy lejegyezze mindezt emlékezetből; vagy ha nem — úgy is jó. Rádöbbentem valamire, amiről görcsös-akaratos mindentudó-mindenlátó fiatalságomban sejtelmem sem lehetett. Már régóta figyelem az öregurat, ha azt mondom, jobban ismerem, mint a tenyeremet, keveset mondok, ha azt, hogy jobban, mint ő saját magát, sokat.

Jó ideje nem győzök bámulni rajta, hogy a legkedvesebb gondolkodói iránti szinte kultikus tisztelete és apám tulajdon meggyőződései közt mekkora a diszkrepancia.

Szégyellem a parazitáimat egy nőben

Úgy kezdődik, mint a hajszálrepedés, de hamarosan oly szakadékosra tágul, hogy már-már azt hiszem — mennél inkább tiszteli, annál inkább eltávolodott tanításától.

Húzza, ameddig csak lehet, és magának sem vallja be; s ennek oka alkalmasint az, hogy apámnak természettől hűségkomplexuma van, utálja a könnyelmű вспомогательные инструменты для торговли бинарными опционами, a célirányos opportunizmust.

Ilyen értelemben Szókratész-portréja hamis, és mindig is az volt; bebalzsamozta eszményképét, miközben a balzsam alatti táskás arcból, szemüreg-kútból rég kihunyt az élet.

Ascaris lárvák a tüdőben

Nem igaz pl. És éppen mivel ez a szinte vallásos tisztelet szellemi nevelői iránt benne tovább tart, mint a nézetazonosság, ezért — ajánlatos kétkedéssel, de legalábbis gyanakvással fogadni ilyen és hasonló megnyilvánulásait.

A szex és a vágy jelentősége

Vincent Geoffrey James Hatar, Jnr. Perish the thought S mármost ha valaki előmbe teremne, és zárójelben mellemnek szegezné a kérdést, hogy meggyőződésével ma is egyetértek-e? Kérdésnek éppoly tiszteletlen, mint amilyen ide nem tartozó.

Hányadán állok vele? Minek firtatni.

2. Elveszett mesterség

Nem kötöm akárkinek az orrára. Megszégyenülten hallgatnék, tógám rojtos szegélyét tépdesve, oly illetlennek érzem a megfogalmazatlanul előfurakodó feleletet. De még mennyire! Mert már jó ideje figyeltem sanda körülközését, és vettem észre, hogy mindinkább megkörnyékez egy kortárs gondolkozó sötét árnya — Thraszümakhószé.

színház / A hőzöngő katona

Gonoszságának s gondolatai gonosz voltának egyre kevésbé adok hitelt. Mindössze arról lehet szó, hogy a mennyei ideák világának nála is megvan a maga mentől sötétebb, minden poklokon elúszó tükörvilága.

Lévén pedig, hogy az ember férgek futóegérben földet a vonzrokonság ezer szála fűzi a pokolhoz, félő, hogy a thraszümakhószi ideáknak sokkal több hitele van a történelemben, teljesebb valóságértéke a földön.

Szégyellem a parazitáimat egy nőben a szamár viszketése nem féreg